METRA s.r.o.

Projekty

Mobilné monitorovacie brány

MMB: Mobilné zariadenie na triedenie kovového odpadu po zistení jeho zvýšenej rádioaktivity Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16 Na základe doterajších skúseností sa v projekte rieši ďalšie rozšírenie monitorovacej siete na certifikované merania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom pomocou nových mobilných zariadení na triedenie kovových odpadov po zistení ich zvýšenej rádioaktivity. Triediace zariadenie sa bude využívať po zistení zvýšenej úrovne …

Mobilné monitorovacie brány Čítajte viac »

Stacionárne monitorovacie brány

SMB: Zariadenia na certifikované merania rádioaktivity zásielok so železným šrotom v koncovom bode zhodnocovania kovových odpadov Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16 Projekt vznikol vo februári 2011 s cieľom zabezpečovať technicky a odborne spôsobilú prevádzku monitorovacích zariadení pre účely kontroly nepovoľovaného obchodovania s rádioaktívnym materiálom, kontroly rádioaktivity kovového šrotu v rámci zhodnocovania kovových odpadov a zabezpečenie radiačnej ochrany pri ich …

Stacionárne monitorovacie brány Čítajte viac »

Pokročilé spektrometrické brány

ASP: Technologické riešenia pre monitorovanie nedovoleného obchodovania s jadrovými, rádioaktívnymi a inými nebezpečnými materiálmi ako inovatívna a účinná ochrana urbánnej kritickej infraštruktúry. Projekt HORIZONT 2020 Projekt bol vypracovaný na základe nášho podnikateľského plánu v rámci európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. V úzkom nadväznosti na ciele výzvy „DRS-17-2014“ je tento projekt zameraný na vývoj inovatívneho technického riešenia …

Pokročilé spektrometrické brány Čítajte viac »

Scroll to Top