METRA s.r.o.

Mobilné monitorovacie brány

MMB: Mobilné zariadenie na triedenie kovového odpadu po zistení jeho zvýšenej rádioaktivity

Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Na základe doterajších skúseností sa v projekte rieši ďalšie rozšírenie monitorovacej siete na certifikované merania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom pomocou nových mobilných zariadení na triedenie kovových odpadov po zistení ich zvýšenej rádioaktivity. Triediace zariadenie sa bude využívať po zistení zvýšenej úrovne rádioaktivity  kovového šrotu na existujúcich monitorovacích miestach alebo v miestach, kde sú aktuálne umiestnené stacionárne monitorovacie brány (SMB) na zisťovanie zvýšenej úrovne rádioaktivity kovového šrotu. Súčasne sa zriadia ďalšie mobilné monitorovacie brány (MMB), ktoré sa budú používať v miestach podľa potreby tak, aby bolo možné skontrolovať a následne vytriediť v prípade potreby čo najväčšie množstvo kovového šrotu.

Hlavný cieľ je zriadenie  nového mobilného zariadenia na triedenie kovového šrotu v prípade zistenia jeho zvýšenej úrovne rádioaktivity a obstaranie nových prenosných technológií za účelom rozšírenia možností monitorovania kovového šrotu v koncovom bode jeho zhodnocovania.

Scroll to Top