METRA s.r.o.

Projekty

Pokročilé spektrometrické brány

ASP: Technologické riešenia pre monitorovanie nedovoleného obchodovania s jadrovými, rádioaktívnymi a inými nebezpečnými materiálmi ako inovatívna a účinná ochrana urbánnej kritickej infraštruktúry. Projekt HORIZONT 2020 Projekt bol vypracovaný...

Stacionárne monitorovacie brány

SMB: Zariadenia na certifikované merania rádioaktivity zásielok so železným šrotom v koncovom bode zhodnocovania kovových odpadov Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16 Projekt vznikol vo februári 2011 s cieľom...

Mobilné monitorovacie brány

MMB: Mobilné zariadenie na triedenie kovového odpadu po zistení jeho zvýšenej rádioaktivity Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16 Na základe doterajších skúseností sa v projekte rieši ďalšie rozšírenie monitorovacej...
Scroll to Top