METRA s.r.o.

Monitorujeme rádioaktivitu v doprave

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je návrh, projektovanie a realizácia monitorovacích zariadení na kontrolu rádioaktivity najmä v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy.

Spolupracujeme:
Spolupracujeme:

Ako to funguje

Naša technológia využíva spektrálnu analýzu na základe inovatívneho celospektrálneho spracovania nameraných údajov, ktoré sú získané prostredníctvom špecializovaných plastických alebo kryštalických scintilačných detektorov. Táto metóda nám umožňuje vytvárať presné a spoľahlivé výstupy na základe analýzy spektra a je veľmi užitočná v rôznych oblastiach, ako sú napríklad nákladné a osobné vozidlá, peší, batožina, balíky a listové zásielky.

Železničná doprava

Monitorovanie rádioaktivity dopravných objektov na železnici (železničných vozňov) sa vykonáva pomocou stacionárnych monitorovacích brán (SMB). Spoločnosť METRA má v súčasnosti inštalované zariadenia SMB v nasledovných zriaďovacích železničných staniciach SR:  Bratislava – východ, Žilina – Teplička, Nové Zámky, Zvolen, Banská Bystrica a Košice.

Keďže ide o dôležité železničné uzly, vyžadujú sa v tomto prípade pokročilé spektrometrické zariadenia triedy ASP (Advanced Spectroscopy Portal), ktoré umožňujú okrem kvantitatívnej aj kvalitatívnu identifikáciu nuklidov (NID). Prevádzka SMB na železnici umožňuje predovšetkým zabezpečovať certifikované monitorovanie zásielok s kovovým šrotom, ktoré sa v súčasnosti vyžaduje nariadeniami EÚ.

Cestná doprava

Monitorovanie rádioaktivity dopravných objektov (nákladných kamiónov) v cestnej doprave sa vykonáva veľmi často pomocou prenosných alebo mobilných monitorovacích brán (MMB). Keďže toto monitorovanie rieši predovšetkým nedovolené obchodovanie s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami a inými nebezpečnými materiálmi, uprednostňujú sa tu tiež technologické riešenia na báze inovatívnej metodiky ASP (Advanced Spectroscopy Portal). MMB umožňujú efektívnu kontrolu zásielok s kovovým odpadom, ktorý je prepravovaný prostredníctvom cestnej dopravy, ale aj ďalšieho – napríklad komunálneho odpadu, ktorý sa zhodnocuje v spaľovniach alebo iných zariadeniach na spracovanie odpadu.

Letecká doprava

V leteckej doprave sa  okrem SMB a MMB pre monitorovanie rádioaktivity leteckého carga (letecké kontajnery) využívajú aj menšie monitorovacie zariadenia ako stacionárne monitorovacie rámy (SMR) pre monitorovanie rádioaktivity pasažierov, osobnej, príručnej a podpalubnej batožiny a manuálne meracie zariadenia (spektrometre a dozimetre) pre osobnú inšpekciu objektov. Analogicky stacionárne monitorovacie rámy a boxy  je tiež veľmi vhodné použiť na monitorovanie rádioaktivity poštových zásielok a balíkov a i nej kuriérskej služby.

Lodná doprava

Monitorovanie tovaru, ktorý sa prepravuje pomocou lodnej dopravy (loďami), sa spravidla uskutočňuje v lodných prístavoch, kde sa tovar nakladá alebo vykladá. Monitorovanie rádioaktivity nakladaného tovaru sa vykonáva väčšinou pomocou SMB, ktoré kontrolujú dopravné prostriedky prichádzajúce/odchádzajúce z prístavu (vozne, kamióny). V niektorých prípadoch je možné monitorovať aj priamo lodné dopravné prostriedky pomocou multidetektorových systémov na báze SMB, ak sú k tomu vytvorené priaznivé podmienky (riečne mosty, lodné komory, vodné kanály a pod.)

0
ZMERANÝCH OBJEKTOV
0
ALARMOV
0
TON ŠROTU
Scroll to Top