METRA s.r.o.

Začatie riadnej prevádzky SMB Bratislava – východ

Na základe rozhodnutia ÚVZ MDVRR č. 440/2012-ÚVZ MDVRR SR zo dňa 17.02.2012 bola našej spoločnosti uložená povinnosť počnúc dňom 01.03.2012 vykonávať monitorovanie rádioaktivity všetkých železničných vozňov prechádzajúcich cez stacionárnu monitorovaciu bránu (SMB) inštalovanú na železničnej stanici Bratislava – východ.

Predmetným rozhodnutím nám zároveň bolo uložené dohodnúť s dopravcami, ktorí poskytujú dopravné služby na železnici cez kontrolný bod SMB, spôsob dodávania záznamov o monitorovaní rádioaktivity železničných vagónov a ďalšie potrebné náležitosti spojené s výkonom služby monitorovania.

Riadna prevádzka stacionárnej monitorovacej brány, ktorá začala dňom 1. 3. 2012 sa riadi Operačným programom monitorovania, ktorý bol schválený Rozhodnutím ÚVZ MDVRR SR č. 3638/2011-ÚVZ MDVRR SRa je uvedený v Operačný program.pdf. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb monitorovania pre dopravcov možno nájsť v Návrh zmluvy.pdf, procesnosť poskytovania služieb monitorovania je popísaná v Smernici poskytovania.pdf a zoznam poskytovaných služieb je možné nájsť v Zoznam poroduktov.pdf.

Scroll to Top