METRA s.r.o.

Ukončenie skúšobnej prevádzky SMB Bratislava – východ

Dňa 15. 10. 2011 bola ukončená skúšobná prevádzka stacionárnej monitorovacej brány na železničnej stanici Bratislava – východ. Skúšobná prevádzka preverila funkčnosť monitorovacej brány pri plnej prevádzke na železničnej stanici, umožnila nastaviť optimálne technologické parametre a stanovila všeobecný rámec pre efektívne zapojenie tohto zariadenia do systému ZRAM.

Základné výsledky skúšobnej prevádzky sú:

1. Komerčný signálny monitor nie je bez doplnenej nadstavby vhodný pre vysokofrekvenčnú plynulú prevádzku na uvedenej železničnej stanici.

2. Spektrometrický systém významne zvyšuje kvalitu monitoringu železničných vagónov.

3. Vzhľadom na lokalizáciu monitorovacej brány, objemu a frekvencie železničných vagónov môže byť prevádzka brány významným aktívnym prvkom v systéme ZRAM.

4. Kapacita monitorovacej brány je dostatočná na pokrytie monitorovania všetkých vagónov vrátanie identifikácie vagónov, spektrálnych meraní a vyhodnotenia alarmov vrátane odfiltrovania nevinných a falošných alarmov.

5. Monitorovacie zariadenie bolo odskúšané pri plnej prevádzke a je po technologickej stránke pripravená na riadnu prevádzku.

6. Pre plnohodnotnú funkčnosť monitorovacej brány je nevyhnutné zabezpečiť 24 hodinovú operatívnu prevádzku s priamym alebo vzdialeným prístupom operátorov.

Viac o výsledkoch skúšobnej prevádzky môžete nájsť v Správe zo skúšobnej prevádzky.pdf

Scroll to Top