METRA s.r.o.

Monitorovanie

Monitorovanie rádioaktivity v železničnej preprave

Rádioaktivita je prítomná vo všetkých zložkách nášho životného prostredia. Kozmogénna a teresteriálna zložka tejto prirodzenej rádioaktivity je neodeliteľnou súčasťou vývoja človeka počas celej doby. Začatím využívania rádioaktívnych materiálov a jadrovej energie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti vzniká nový fenomén – umelá alebo antropogénna rádioaktivita. Z tohto dôvodu kontrola nakladania s rádioaktívnymi látkami a kontrola ich šírenia sa stala nevyhnutnou potrebou pre …

Monitorovanie rádioaktivity v železničnej preprave Čítajte viac »

Prevádzka monitorovacej brány

Monitorovacia brána na meranie rádioaktivity železničných vagónov je inštalovaná na železničnej stanici Bratislava východ (RENDEZ). Jedná sa o multifunkčné zariadenie, ktoré pracuje na troch úrovniach prevádzkového režimu: 1. Monitorovanie skrytej (nedeklarovanej) rádioaktivity pre účely radiačnej ochrany V tomto režime pracuje monitorovacia brána nepretržite 24 hodín denne. Monitorujú sa všetky vagóny, ktoré prechádzajú cez bránu a sleduje sa prekročenie …

Prevádzka monitorovacej brány Čítajte viac »

Scroll to Top